Leerhuis – terugblik en vooruitblik

We kunnen terugkijken op drie mooie leerhuisavonden over groen geloven. Het volgende blok van drie avonden gaat over geloven in generaties. De eerste avond is op 12 januari – Ingrid Dobbe neemt ons dan mee in bijbelse perspectieven op gezin en generaties.

Terugblik

Bij de leerhuisavonden over groen geloven waren steeds 30-40 mensen aanwezig en verschillende mensen keken mee of terug via Youtube. Dat kan trouwens nog steeds: 10 november met Bert de Leede / 24 november met Koos van Noppen / 8 december met Roelof de Jong.

Het waren inspirerende avonden waarbij Bert de Leede ons nieuwe perspectieven aanreikte op de verhouding God-mens-schepping. Hij liet zien waarom het begrip rentmeesterschap niet (meer) goed bruikbaar is als kernbegrip. “Niet de mens is de kroon op de schepping, maar de Sabbat” stelde hij. Begrenzing en verlossing zijn daarmee nauw verweven en vormen een lijn door de hele bijbel. Als kernbegrippen zijn ze veel instructiever voor onze houding en relatie ten opzichte van de schepping.

In de tweede avond werkte Koos van Noppen uit wat het dan concreet betekent (en oplevert!) als we onszelf begrenzen en ons realiseren wanneer we te veel ‘vastzitten’ in (consumptie)patronen en systemen. Hij daagde ons uit om een gebied in ons leven te kiezen waar we een volgende stap richting duurzamer leven zouden kunnen nemen. Dat is waar het ook bij Groene Kerk om draait: commitment aan steeds een volgende stap richting duurzamer kerk zijn.

Roelof de Jong schetste hoe dat in Rhenen ontstond en vorm kreeg in de Ontmoetingskerk; brainstormenderwijs hebben ze gekeken wat er bij hun gemeente paste en daaruit ontstonden werkgroepen per thema. Inspirerend is vooral hoe ze het groene kerk zijn verbinden met allerlei andere activiteiten in bijv. jeugdwerk en diensten. Ook hebben ze tijd en ruimte genomen om te zorgen dat het gegrond is in gedeelde uitgangspunten die ze formuleerden op basis van de bijbel en op basis van wie ze willen zijn als kerk (en wat niet). Daarmee gaat het verder dan enkel wat ‘activiteiten’, het is verweven met gemeente-zijn en gemeenteopbouw. Dat verlangen delen we ook voor de Bethelkerk. Met een groep mensen willen we hier binnenkort verder over nadenken. Ben je ook enthousiast (of juist kritisch!) over de Bethelkerk als groene kerk en wil je meedenken, laat het dan weten via leren@bethelkerk.nl.

Uitnodiging

Het volgende blok van leerhuisavonden gaat over geloven in generaties. Hoe leer je eigenlijk geloven? Hoe beïnvloedt de levensfase waarin je zit de manier waarop je gelooft? (Hoe) kun je geloof overdragen aan je kinderen? Hoe ga je ermee om als zij andere wegen kiezen? De avonden zijn op 12 januari 2023, 26 januari 2023 en 9 februari 2023, 19:45 ontvangst met koffie, 20:00 start.