Zaalverhuur

Het is mogelijk om een zaal te huren t.b.v. bijvoorbeeld een huwelijk, begrafenis of doopdienst. Hier zijn kosten aan verbonden. Wil je een van de mooie ruimtes van het kerkgebouw reserveren voor een vergadering of andere activiteit? Neem dan contact op met de kosters. E-mail: koster@bethelkerk.nl of bel (0318)512968.

De kosten kunnen worden voldaan op Bankrekening Rabobank NL55 RABO 0365 1209 36.