Geschiedenis Bethelkerk Veenendaal

Anno nu is de Bethelkerk een levendige gemeente in Veenendaal. We hebben ruim 1800 leden. Als we op zoek gaan naar het ontstaan van onze gemeente, vinden we het jaartal 1836. Op deze pagina lees je een samenvatting van de geschiedenis van de Bethelkerk vanaf het allereerste begin.

Hoe het begon

De eerste twee gezinnen scheidden zich begin 1836 af van de Hervormde Kerk in Veenendaal. Een tiental mensen sloten zich bij hen aan. Het was verboden dat meer dan twintig personen samenkomsten bezochten. Regelmatig verscheen de veldwachter om een proces-verbaal op te maken. Een proces-verbaal uit juni 1836 spreekt van meer dan tweehonderd personen die samenkomen in een tabaksschuur. In 1864 vraagt de gemeente erkenning aan Koning Willem III. Op 25 oktober bevestigt de minister van Justitie het bestaan van de Christelijke Afgescheidene gemeente te Veenendaal. Later wijzigt de naam en is aansluiting bij de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken.

De kerkgebouwen

Kerkgebouw aan de Zandstraat in Veenendaal

Halverwege de negentiende eeuw verschuiven de samenkomsten van de leden thuis naar een schuur aan de Gortstraat. Later is er een kerkgebouw aan de Zandstraat. Zodra deze – na een verbouwing – te klein is, bouwt de Bethelgemeente een nieuw kerkgebouw aan de Beatrixstraat (voorheen Boerscheland). Ook dit gebouw wordt in de loop van de tijd te klein. In 1980 vormen de plannen over het bouwen van de kerk aan het Spanjaarsgoed. In 1983 nemen we het huidige gebouw in gebruik.

Predikanten Bethelkerk

 • 1872 – 1885: ds. A. Hazevoet
 • 1885 – 1907: vacant
 • 1907 – 1915: ds. H. Visser
 • 1915 – 1920: ds. J.A. Riekel
 • 1923 – 1947: ds. P.J. de Bruin
 • 1949 – 1954: ds. R. Slofstra
 • 1956 – 1961: ds. W. Heerma
 • 1961 – 1967: ds. C. Langbroek
 • 1970 – 1979: ds. D. Biesma
 • 1976 – 1982: ds. J. van Mulligen
 • 1980 – 1986: ds. M. de Boer
 • 1980 – 1995: ds. J. de Jong
 • 1983 – 1994: ds. C.W. Buijs
 • 1988 – 1997: ds. R. van de Kamp
 • 1995 – 2005: ds. M. Hogenbirk
 • 1998 – 2008: ds. J. van Langevelde
 • 2008 – 2018: ds. A. van de Bovekamp
 • 2008 – heden: ds. L.C. Buijs
Ds. A. Hazevoet. Predikant Bethelkerk 1872 – 1885