Waar staan we voor?

Als Bethelkerk willen we Jezus Christus volgen door een gastvrije en begripsvolle geloofsgemeenschap te zijn, waarin we elkaar helpen Jezus te leren kennen, te groeien in een persoonlijke relatie met Hem en te leven tot Gods eer, en van waaruit we Gods liefde uitdragen in daden en woorden in Veenendaal en in de wereld.

  1. We zien een gemeente waarin we allemaal onze gaven inzetten.
  2. We zien een gemeente die de boodschap van het Evangelie (en de praktische uitwerking daarvan) uitdraagt in een steeds veranderende samenleving.
  3. We zien een gemeente waarin we elkaar allemaal helpen om Jezus te volgen in alle aspecten van het leven.
  4. We zien een gemeente van waaruit we elkaar allemaal het evangelie voorleven in daden en woorden.
  5. We zien een gemeente die met een gerichte aanpak zich expliciet richt op de verschillende fasen in de geloofsgroei waarbij we elkaar allemaal helpen te groeien naar geestelijke volwassenheid.
  6. We zien een gemeente waarin kinderen en jongeren volwaardig onderdeel uitmaken van de gemeente.
  7. We zien een gemeente die investeert in relaties binnen de gemeente en daarbuiten.