Ds. Jan van Langevelde heeft het beroep aanvaard

Op zondag 28 januari vonden de verkiezingen plaats voor het vervullen van de vacature van een predikant. Zowel de royale opkomst als de stemmingsuitslag van 96% voor het beroepen van ds. Jan van Langevelde te Zierikzee maakten duidelijk dat er in de gemeente een breed gedeeld vertrouwen leeft in deze predikant. De uitslag van de stemming is hem op zondagavond telefonisch meegedeeld waarna de kerkenraad op maandag namens de Bethelkerk officieel een beroep op hem heeft uitgebracht met de gebruikelijke drie weken bedenktijd, tot zondag 18 februari.

Ongedwongen kennismaking 30 januari

Een eerste oriënterende kennismaking vond plaats op dinsdag 30 januari. In een middag- en avondvullend programma heeft hij, samen met zijn vrouw Gea, op ongedwongen wijze gesprekken gevoerd met hoor- en beroepingscommissie, pastoresteam, MR/KR, Beheercommissie en vertegenwoordigers van de jeugd. In combinatie met een gezamenlijke maaltijd bood deze dag veel ruimte voor ontmoeting en informatiedelen. En werd het verlangen gevoed dat deze predikant in de komende jaren zijn werk mag doen in ons midden.

Beslissende keuze

Boven het beroepingsproces stond de tekst uit Spreuken 16: 9: ‘Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat.’ In de achterliggende weken is gebeden om wijsheid voor ds. van Langevelde, zijn vrouw en hun gezin. In deze beslissende keuze staat het verstaan van Gods stem voorop. Afgelopen zaterdag mochten we het bericht ontvangen dat hij het beroep van onze gemeente aanvaardt. Reden voor grote dankbaarheid. Tegelijkertijd ook voor gebed als we denken aan de gemeente in Zierikzee die binnenkort zonder predikant verder moet

Na de zomervakantie

Uiteraard is het wenselijk om het werk in Zierikzee, op Schouwen-Duiveland en in de classis Middelburg goed af te ronden. Ds. van Langevelde zal daarom tot de zomer verbonden blijven aan zijn huidige gemeente.

Naar verwachting zal hij na de zomervakantie bevestigd worden in de Bethelkerk. We zien in dankbaarheid en vertrouwen de komst van ons nieuwe domineesechtpaar tegemoet!

Update juni 2024: De bevestigings- en intrededienst van ds. Jan van Langevelde is zondag 25 augustus om 10:00 uur in de Bethelkerk.

Namens de Kerkenraad, Hans de Jonge – voorzitter
Namens de Beroepingscommissie, Johan Huibers – voorzitter