Duurzaamheid

Groen Geloven

Groen geloven is voor ons net zoiets als witte sneeuw. Iedereen weet dat sneeuw -als het goed is- wit is, dus dat hoef je er niet bij te zeggen, dat is dubbelop. Op dezelfde manier hoort groen vanzelfsprekend bij geloven. Zorg voor de schepping, recht doen aan de aarde, de natuur en de naaste hoort bij het hart van het geloof. God heeft een plan met zijn hele schepping, een schepping die Hij met liefde heeft gemaakt. Als christenen zijn we geroepen om die liefde te laten zien, onder andere door goed voor de schepping te zorgen en door elkaar en anderen hierbij te helpen. Als Bethelkerk vinden we dit dan ook belangrijk en willen we telkens groene stappen blijven zetten. Je kunt hierbij denken aan: elkaar en onze omgeving inspireren, stap voor stap werken aan een steeds duurzamer gebouw, ons verwonderen over de natuur, bewust keuzes maken over wat we kopen, …

Groene Kerk

De Bethelkerk heeft zich in 2023 aangemeld als ‘Groen Kerk’, daarmee zijn we onderdeel van de beweging van groene kerken. GroeneKerken is geen keurmerk o.i.d. voor kerken die al heel duurzaam bezig zijn. Door ons aan te sluiten bij GroeneKerken committeren we ons aan de opgave om jaarlijks als kerk minimaal één duurzame stap te zetten. GroeneKerken biedt hiervoor inspiratie en informatie en ook een netwerk van andere groene kerken. Meer over groene kerken: groenekerken.nl.

Meedoen?

Samen willen we onze beweging naar groener geloven verder versterken. De kerngroep Groen Geloven zorgt voor continuïteit van onze beweging. Leden van de kerngroep zijn Geeske de Jong, Laura de Witte, Leander Burger, Henrike de Gier, Martine van Delft en Joost Straat. Je kunt voor kortere of langere tijd aansluiten bij groene stappen, bijvoorbeeld door mee te doen aan een activiteit of een project vanuit Groen Geloven. Ook als je (nu) niet actief mee wilt doen, maar wel vragen of ideeën hebt, horen we graag van je! Welkom om, samen met anderen, grote of kleine groene stappen te zetten en op die manier zo goed mogelijk voor de schepping te zorgen! Via de ontmoeting, Scipio of de maandelijkse nieuwsbrief (inschrijven via de Scipio app) informeren en inspireren we u over groene stappen binnen (en buiten) de Bethelkerk.

Contactpersonen kerngroep Groen Geloven: Joost Straat (j.straat74@gmail.com) en Henrike de Gier (henrikedegier@gmail.com). Maar zoek ook gerust contact met één van de andere leden van de kerngroep Groen Geloven.