Duurzaamheid

Hoe duurzaam is de Bethelkerk? – door Nic van Wakeren

Met de klimaattop in Parijs en de lijsten vol ‘goede ideeën’ in de hal van de kerk  nog vers in het geheugen, is het natuurlijk de vraag hoe hoog de Bethelkerk scoort op de ladder van duurzaamheid. in de vorige Nieuwsbrief gaf Henrike de Gier een voorzet. Vol enthousiasme is deze opgepakt door de voorzitter van de Beheercommissie, br. Nic van Wakeren, tevens Moderamenlid Beheren. Hieronder volgt zijn reactie.

‘Ook in de Bethelkerk wordt naar duurzame keuzes gekeken. Met andere woorden: waar kunnen we op een verantwoordde manier energie besparen en eventueel duurzaam investeren?

Het verwarmingssysteem is in 2021 aangepast en gereviseerd, zodat nu zo goed als elke ruimte separaat kan worden aangestuurd, wat dus resulteert in energiebesparing.

LED verlichting

Voor wat betreft het stroomverbruik zijn we ook in 2015 met een groot aantal kerken gezamenlijk overgegaan naar een andere leverancier, wat ook weer de nodige besparing heeft opgeleverd.

De nog aanwezige lampen worden opgemaakt, waarna we overstappen op LED verlichting, mits de armaturen hiervoor geschikt zijn. Anders worden deze vervangen door LED armaturen.

Zonnepanelen

Verder is er een commissie in het leven geroepen voor wat betreft zonnepanelen. Deze commissie heeft in het vierde kwartaal van 2015 een advies omtrent de eventuele levering en montage van zonnepanelen uitgebracht. Dat bestaat uit 80 zonnepanelen die in totaal €32.000 kosten, incl. BTW en montage. De terugverdientijd ligt tussen de 8 en 9 jaar. We moeten nog verder uitzoeken, hoe en waar we de benodigde middelen hiervoor kunnen aantrekken.

Close-in boilers

Ook zijn er een tweetal close-in boilers binnen de Bethelkerk aanwezig, waarvan degene in het keukentje van zaal 2B uitgeschakeld is en de andere op de E-stand (spaarstand) is gezet. Nu is het verstandig om hieromtrent regelmatig controle uit te oefenen.

Dubbele beglazing en spouwmuurisolatie

De Bethelkerk heeft altijd al naar duurzame keuzes gekeken. Dat blijkt wel uit de toenmalige nieuwbouw in de jaren tachtig van de vorige eeuw, want reeds toen heeft de bouwcommissie gekozen voor dubbele beglazing en spouwmuurisolatie.

Ideeën?

Wij hopen als Beheercommissie u van verdere ontwikkelingen van  duurzaamheid binnen de Bethelkerk op de hoogte te houden. Mocht u nog ideeën hebben, wij staan hier graag voor open!