Welkom bij de Bethelkerk!

Wie zijn we?

We zijn een kerk waar je welkom bent, zoals je bent.

Wij dragen hierom de volgende missie uit:

Als Bethelkerk willen we Jezus Christus volgen door een gastvrije en begripvolle geloofsgemeenschap te zijn, waarin we elkaar helpen Jezus te leren kennen, te groeien in een persoonlijke relatie met Hem en te leven tot Gods eer en van waaruit we Gods liefde uitdragen in daden in woorden in Veenendaal en de wereld.


  • Vespers 2024: Samen stil worden……
    De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland.
  • Ds. Jan van Langevelde heeft het beroep aanvaard
    Zowel de royale opkomst als de stemmingsuitslag van 96% voor het beroepen van ds. Jan van Langevelde te Zierikzee maakten duidelijk dat er in de gemeente een breed gedeeld vertrouwen leeft in deze predikant.
  • Er is een toekomst vol van hoop
    Hoe kijk je naar de toekomst? Hoe richt je je leven in? Welke rol speelt God daarin? Je bent van harte uitgenodigd om daarover te zingen, denken, bidden, lezen & […]

Kom bij ons langs

Onze diensten

zondag 21 april

09:00 – 10:30
9 uur dienst (ds. J.H. Bonhof)
11:00 – 12:30
11 uur Ontmoetingsdienst
17:00 – 18:30
17 uur dienst (ds. M.W. Vrijhof)

zondag 28 april

09:00 – 10:30
9 uur dienst (ds. P.L.D. Visser)
11:00 – 12:30
11 uur dienst (ds. P.L.D. Visser)
17:00 – 18:30
17 uur dienst (ds. M.W. Vrijhof)

Bekijk meer…

Christelijke Gereformeerde Bethelkerk
Spanjaardsgoed 7, 3901 HC Veenendaal
0318 51 29 68

kerkelijkbureau@bethelkerk.nl


Copyright Bethelkerk Veenendaal 2024 – Alle rechten voorbehouden.