Welkom bij de Bethelkerk! 💙💛

Wie zijn we?

We zijn een kerk waar je welkom bent, zoals je bent.

Wij dragen hierom de volgende missie uit:

Als Bethelkerk willen we Jezus Christus volgen door een gastvrije en begripvolle geloofsgemeenschap te zijn, waarin we elkaar helpen Jezus te leren kennen, te groeien in een persoonlijke relatie met Hem en te leven tot Gods eer en van waaruit we Gods liefde uitdragen in daden in woorden in Veenendaal en de wereld.


  • UITNODIGING; Gemeenteavond ‘vrouw en ambt’ 12 oktober
    We willen met elkaar in gesprek gaan over ‘vrouw en ambt’. De kerkenraad heeft namelijk het voornemen om het ambt te gaan opstellen voor vrouwen en wil graag horen wat u/jij daarvan vindt. De kerkenraad nodigt u en jou daarom van harte uit voor de gemeenteavond in de kerk op woensdagavond 12 oktober om 20:00 uur.
  • Het Bethelveilingcafé
    Als afsluiting van de BethelFair op 7 oktober is de Bethelveiling. Dit jaar een speciale editie, we maken er een Bethelveilingcafé van. Met live muziek en hapjes en drankjes. Er […]
  • Ontmoetingsdienst: Wie is Jezus?
    Kom je 18 september 11u ontdekken en vieren wie Jezus is? De leidraad dit jaar: Jezus zien, zoeken en zichtbaar maken. We beginnen aan de basis. Wie is Jezus?

Kom bij ons langs

Onze diensten

zondag 9 oktober

09:00 – 10:30
9 uur dienst (ds. K.T. de Jonge)
11:00 – 12:30
11 uur Kidspraise (ds. L.C. Buijs)
17:00 – 18:30
17 uur dienst (ds. L.C. Buijs)

zondag 16 oktober

09:00 – 10:30
9 uur leesdienst (Harm Jan Holsappel)
11:00 – 12:30
11 uur Ontmoetingsdienst
17:00 – 18:30
17 uur dienst (ds. L.C. Buijs )

Bekijk meer…

Christelijke Gereformeerde Bethelkerk
Spanjaardsgoed 7, 3901 HC Veenendaal
0318 51 29 68

kerkelijkbureau@bethelkerk.nl


Copyright Bethelkerk Veenendaal 2022 – Alle rechten voorbehouden.