Welkom bij de Bethelkerk! 💙💛

Wie zijn we?

We zijn een kerk waar je welkom bent, zoals je bent.

Wij dragen hierom de volgende missie uit:

Als Bethelkerk willen we Jezus Christus volgen door een gastvrije en begripvolle geloofsgemeenschap te zijn, waarin we elkaar helpen Jezus te leren kennen, te groeien in een persoonlijke relatie met Hem en te leven tot Gods eer en van waaruit we Gods liefde uitdragen in daden in woorden in Veenendaal en de wereld.


  • Aangenaam!
    Tijdens de openluchtdienst op de familiecamping Het Beloofde Land zijn alle bezoekers met elkaar in gesprek geweest om samen na te denken over het fenomeen namen. Over jouw eigen naam en de persoonlijke naam van de HEERE God. Het Aangenaam! gesprekspel is ook leuk om samen met je vrienden of samen met je groeigroep een keer samen te spelen.
  • 💙💛 Lunch & samenkomst voor & met Oekraïne(rs)!
    Zondag 29 mei is er aansluitend aan de dienst van 11 uur een gezellig lunch + EXTRA samenkomst vanuit onze kerk voor Oekraïne(rs). Harm-Jan Holsappel zal opnieuw preken over de […]
  • Uitspraak Generale Synode inzake vrouw en ambt
    Met verdriet namen we kennis van de beslissing van de Generale Synode om de ambten niet open te stellen voor vrouwen. Wij betreuren ook de stap van de CGK om niet langer deel te nemen aan de Nationale Synode.

Kom bij ons langs

Onze diensten

zondag 3 juli

09:00 – 10:30
9 uur dienst (Kandidaat Bernd Mussche)
11:00 – 12:30
11 uur dienst - Welkom groep 8 (R.A. Bouw)
17:00 – 18:30
17 uur dienst (Kandidaat Bernd Mussche)

zondag 10 juli

09:00 – 10:30
9 uur dienst (ds. J.C. Wessels)
11:00 – 12:30
11 uur dienst (ds. J.C. Wessels)
17:00 – 18:30
17 uur dienst (ds. L.C. Buijs)

Christelijke Gereformeerde Bethelkerk
Spanjaardsgoed 7, 3901 HC Veenendaal
0318 51 29 68

kerkelijkbureau@bethelkerk.nl


Copyright Bethelkerk Veenendaal 2022 – Alle rechten voorbehouden.