Getuigen

Hoe dragen wij het christelijke geloof uit? Als individu en als gemeente. Wat is ons beeld bij het uitdragen van het goede nieuws van Jezus Christus. Welke missionaire activiteiten doen we als gemeente, als individu en hoe kunnen we als gemeente hieraan vorm (blijven) geven?

In de periode maart 2019 – april 2019 vulden de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Veenendaal (Bethelkerk) CGK-MissieMeter (MM) in. De MM is een enquête en heeft als doel om een beeld te krijgen over de missionaire handel en wandel van gemeenteleden, hun betrokkenheid bij dit onderwerp en wat hun ideeën hierover zijn.

Met de uitslag van de enquête kan de leiding van de gemeente samen met de evangelisatieconsulenten van CGK-evangelisatie werken aan speerpunten om de missionaire opdracht vanuit de Bijbel handen, voeten en woorden te geven. Vanzelfsprekend is voldoende draagvlak hiervoor binnen de gemeente zeer belangrijk.