Commissies

Omzien naar de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg. Een belangrijke taak. Om dat in goede banen te leiden heeft onze gemeente een aantal commissies.

Werelddiaconaat

De commissie Werelddiaconaat houdt zich bezig met het inzamelen van geld en goederen voor bijvoorbeeld mensen die leven in gebieden waar een natuurramp is geweest of waar oorlog heerst. Maar ook voor mensen die in armoede leven of vervolgd worden om hun levensovertuiging.

Diaconaat Veenendaal

De commissie Diaconaat Veenendaal blijft dichter bij huis. Onze eigen buren kunnen leven in armoede of andere zorgen. We willen als gemeente actief helpen in onze buurt.

Onder deze twee commissies vallen ook nog:

  • Hulpdienst In Zicht (hulp voor mensen die de weg zijn kwijtgeraakt in het doolhof van ingewikkelde regels en regelingen in overheidszaken).