Wijken

Het werk in de wijken heeft twee pijlers (het pastorale en diaconale werk onder gemeenteleden) en de gezamenlijke activiteiten in de wijk. Er zijn verschillende taken in de wijken. Daarvoor is het wijkteam opgesteld. Een wijkteam bestaat uit een ouderling, een diaken, één of meer activiteitencoördinatoren, een aantal pastoraal bezoekers en een aantal wijkcontactpersonen.

De indeling van de wijken van de Bethelkerk zie in onderstaande kaartje.