Werelddiaconaat

Wereldwijd zijn er veel mensen in  nood. Elke dag horen of lezen we van goede doelen die om onze hulp vragen.

Steun aan goede doelen

Als commissie Werelddiaconaat denken we na over welke doelen we als gemeente zullen steunen. Daarnaast proberen we de gemeenteleden  in te zetten. Dat doen we door ze te informeren over de doelstellingen van de organisaties die we steunen. Die steun kan bestaan uit het doneren van geld, maar bijvoorbeeld ook door het meewerken aan voedselprojecten of kledinginzameling. Ondertussen onderhouden we contacten met de organisaties waar we steun aan toezeggen.

Avondmaalsproject

Elk seizoen is er een avondmaalsproject, waarin we geld inzamelen voor één bepaald doel. Van te voren bepalen we een streefbedrag: zoveel geld willen we gedurende het hele jaar bij elkaar brengen via de avondmaalscollecten. We informeren de gemeenteleden over wat we met de collecten willen bereiken en over de opbrengst.

Noodcollecten

Als er noodcollecten nodig zijn, bijvoorbeeld bij een grote natuurramp, nemen we die mee in het collecterooster.

Kortom: de commissie Werelddiaconaat is altijd alert op wat er in de wereld nodig is aan hulp. We passen het collectebeleid van de Bethelkerk daar zo goed mogelijk op aan!