Aanvullend Pastoraat

Wat is het?

In de Bethelkerk bestaat sinds een aantal jaren het Aanvullend Pastoraat. Een team van medewerkers is beschikbaar voor extra pastorale zorg en aandacht wanneer er sprake is van moeilijke omstandigheden. Iemand kan bijvoorbeeld te maken hebben met problemen zoals:

  • rouwverwerking
  • relatie- of gezinsproblemen
  • echtscheiding of dreiging daarvan
  • verslavingsgedrag
  • eenzaamheid, somberheid
  • moeilijkheden in de werksituatie.

Het Aanvullend Pastoraat ondersteunt het pastorale werk dat door predikanten, kerkelijk werkers en wijkteams wordt gedaan. Dit wordt dus niet overgenomen maar aangevuld wanneer er – tijdelijk – behoefte is aan intensieve of specifieke begeleiding.           

Het Aanvullend Pastoraat is niet bedoeld om professionele hulpverlening te vervangen.

In sommige situaties kan, zo nodig, samen met u toegewerkt worden naar een doorverwijzing. Ook kan Aanvullend Pastoraat geboden worden naast professionele hulpverlening, waarbij dan vooral het pastorale aspect de nadruk krijgt.

Voor wie is het?

Het Aanvullend Pastoraat is bedoeld voor leden van de Bethelkerk en voor mensen die via Ontmoetingsdiensten en Alpha-cursussen worden aangemeld.

Wie zijn die medewerkers?

Medewerkers Aanvullend Pastoraat (MAP) zijn gemeenteleden die vanwege gaven, ervaring en deskundigheid door de kerkenraad zijn benoemd. Ze hebben geheimhoudingsplicht. In een contract is vastgelegd dat ze beloven om niet met anderen te spreken over wat er bij de uitoefening van hun taak aan de orde komt. Dit betekent ook dat binnen het team bij behoefte aan overleg of ruggespraak nooit de naam genoemd wordt van degene over wie het gaat. Dit alles om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Hoe komt het tot stand?

Als u denkt dat begeleiding vanuit het Aanvullend Pastoraat wellicht iets voor u zou kunnen zijn, kunt u zelf een mail sturen naar aanvullendpastoraat@bethelkerk.nl.  De coördinator zal u dan bellen of mailen om een afspraak te maken. U kunt dan samen verkennen wat voor u de beste route zal zijn. Vervolgens wordt u in contact gebracht met een van de medewerkers.

Ook kunt u eerst in gesprek gaan met uw predikant, een van de kerkelijk werkers of iemand van het wijkteam. Dan kunnen zij desgewenst voor u het eerste contact met de coördinator