Vespers 2024: Samen stil worden……

Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de
Stille Week, vespers gehouden om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze
Heiland. Evenals vorige jaren doen we dat samen met de gemeenteleden van NGK Poortkerk Oost en
West en NGK De Lichtbron. In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in
Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van Christus.
We beleven deze verbondenheid waar mogelijk ook door een kanselruil op Palmpasen. We vinden
het bijzonder mooi om op deze manier samen de Stille week in te gaan.

Samen voorbereiden

We zijn dankbaar dat we met genoemde gemeenten toe kunnen leven naar het Paasfeest. Tijdens de
vespers van 2024 volgen we de geschiedenis van Christus’ kruisgang aan de hand van het
Mattheüsevangelie.
We zijn er stil van: Jezus heeft er echt alles voor over gehad om ons te redden! Door dit grote offer
zijn we allen in Christus aan elkaar verbonden. We vertrouwen erop dat we Gods nabijheid mogen
ervaren als we samen stilstaan bij Zijn grote daden.

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel en levend bij Uw heilig woord…

We wensen u een heel goede voorbereiding toe en hopen u te zien bij de vespers.

Locaties en data

Elke avond is de kerkzaal om 19.00 uur open.
Ook als u er niet bij kunt zijn, kunt u de vespers volgen:

De werkgroep Vespers
Mieke Quist, Laurie van der Linde en Jenine van der Linde, NGK Poortkerk Oost en West
Hilda van Braak en Simone de Koning, CGK Bethelkerk
Jolanda Abbring, Corrie Mooibroek, NGK De Lichtbron