Privacy

Veilig omgaan met uw persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Vanaf deze datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten, maar ook voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Weliswaar biedt de AVG nog steeds onvoldoende duidelijkheid voor kerken. In afwachting van toegespitste richtlijnen heeft de Bethelkerk gekozen voor het volgende beleid.

Beleid 

De Christelijke Gereformeerde Bethelkerk, gevestigd aan Spanjaardsgoed 7, 3901 HC Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verantwoording 

De Bethelkerk verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u lid bent van deze kerkelijke gemeente. Toen u zich aansloot bij deze gemeente zijn de gegevens door uzelf  verstrekt. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bij overschrijving naar een andere kerkelijke gemeente/geloofsgemeenschap. Ook worden uw gegevens doorgegeven aan het Dienstenbureau t.b.v. de landelijke ledenadministratie zodat periodieken als Doorgeven, Verbonden en bladen van de TUA verzonden kunnen worden. De Bethelkerk maakt geen gebruik van technische en/of functionele cookies en beschikt over de ANBI-status.

Doel

De Bethelkerk gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Informeren via Ontmoeting en andere mediakanalen zoals digitale mededelingenbladen, nieuwsbrieven, website en de Scipio-app;
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is voor afspraken en/of bezoeken;
 • Het bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken voor toegang tot meer informatie op de Scipio-app;
 • Het reguleren van betalingen t.b.v. de eigen gemeente en de landelijke kerkelijke kassen.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden door de Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Aantal kinderen
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Doop, belijdenis- en trouwdatum
 • Kerk/geloofsgemeenschap waarbij u eerder aangesloten bent geweest
 • Gegevens van uw kind(eren) jonger dan 18 jaar
 • Namen van ouders.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die over u zijn vastgelegd, deze laten wijzigen of onder bepaalde omstandigheden verwijderen. Wijzigingen kunt u doorgeven aan de ledenadministratie  via het Kerkelijk Bureau , T 0318-512968 of E kerkelijkbureau@bethelkerk.nl Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten.

Website

Op het openbare gedeelte van de website van de Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal  worden alleen persoonlijke gegevens geplaatst met toestemming van de personen zelf.

Foto’s

Tijdens activiteiten en evenementen zoals ouderenmiddag, kindernevendienst, barbecue en BethelFair kunnen foto’s gemaakt en verspreid worden via Ontmoeting, digitale nieuwsbrief en de Facebook. Als u geen foto’s geplaatst wilt zien van uzelf of uw kinderen, kunt u dit aangeven bij de organisator(en) van de betreffende activiteit.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u geen nieuwsbrief van de Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal ontvangen? Dan kunt u dit zelf wijzigen via de link onderaan de nieuwsbrief.

Softwareprogramma

Voor de ledenadministratie maakt de Bethelkerk gebruik van Scipio-Online. De website wordt gehost door Pach Design. De loonadministratie wordt verzorgd door Van Braak Accountants. Met deze bedrijven is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Beveiliging

De Bethelkerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld dit dan bij kerkelijkbureau@bethelkerk.nl

Melding van verjaardagen, etc.

Wilt u geen vermelding in Ontmoeting bij verjaardag, ziekte en/of jubilea, dan kunt u dit doorgeven aan kerkelijkbureau@bethelkerk.nl
Het wel of niet vermeld worden van uw verjaardag in de Scipio-app, ligt in uw eigen beheer. U kunt ervoor kiezen om deze functie uit te zetten.

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen, klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens:

Chr. Geref. Bethelkerk
t.a.v. Scriba
Postadres:  Spanjaarsgoed 7 
3901 HC Veenendaal
T 0318- 51 29 68
scriba@bethelkerk.nl

Privacy beleid Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal, 21 mei 2021(9 februari 2022 geactualiseerd)