Privacy

Veilig omgaan met uw persoonsgegevens

Vrijdag 25 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Vanaf deze datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten, maar ook voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Weliswaar biedt de AVG nog onvoldoende duidelijkheid voor kerken. In afwachting van toegespitste richtlijnen is de Bethelkerk tot het volgende, voorlopige beleid gekomen. 

Beleid 

De Christelijke Gereformeerde Bethelkerk, gevestigd aan Spanjaardsgoed 14, 3901 HC Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verantwoording 

De Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u lid bent van deze kerkelijke gemeente. Toen u zich aansloot bij deze gemeente zijn de gegevens door uzelf  verstrekt. Dankzij de persoonsgegevens kan de Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal invulling geven aan haar Missie en Visie, zoals verwoord op de website: ‘Als Bethelkerk willen we Jezus Christus volgen door een gastvrije en begripsvolle geloofsgemeenschap te zijn, waarin we elkaar helpen Jezus te leren kennen, te groeien in een persoonlijke relatie met Hem en te leven tot Gods eer. Van hieruit dragen we Gods liefde uit in daden en woorden in Veenendaal en in de wereld.’

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bij overschrijving naar een andere kerkelijke gemeente/geloofsgemeenschap. Ook worden uw gegevens doorgegeven aan het Dienstenbureau t.b.v. de landelijke ledenadministratie zodat periodieken als Doorgeven, Verbonden en bladen van de TUA verzonden kunnen worden.

De Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal maakt geen gebruik van technische en/of functionele cookies. 

De Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal beschikt over de ANBI-status.

Doel

De Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te informeren via Ontmoeting en andere mediakanalen zoals digitale mededelingenbladen en nieuwsbrieven;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor afspraken en/of bezoeken;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken om toegang te krijgen tot meer informatie op de Bethelsite;
 • Het reguleren van betalingen t.b.v. de eigen gemeente en de landelijke kerkelijke kassen.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden door de Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Aantal kinderen
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Doop, belijdenis- en trouwdatum
 • Kerk/geloofsgemeenschap waarbij u eerder aangesloten bent geweest
 • Gegevens van uw kind(eren) jonger dan 18 jaar

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die over u zijn vastgelegd, deze laten wijzigen of onder bepaalde omstandigheden verwijderen. Wijzigingen kunt u doorgeven aan de ledenadministratie via het Kerkelijk Bureau , 0318-554930 of via kerkelijkbureau@bethelkerk.nl

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten. 

Website

Op het openbare gedeelte van de website van de Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal  worden alleen persoonlijke gegevens geplaatst met toestemming van de personen zelf. 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u geen nieuwsbrief van de Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal ontvangen? Dan kunt u dat op elk moment melden bij het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@bethelkerk.nl

Softwareprogramma

Voor de ledenadministratie maakt de Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal gebruikt van Scipio-Online. Het beheer van de website ligt in handen van GStalt. De loonadministratie wordt verzorgd door Van Braak Accountants. Met deze bedrijven is een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Beveiliging

De Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de scriba, E scriba@bethelkerk.nl

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen, klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens:

Chr. Geref. Bethelkerk

t.a.v. Jan de Vos
Postadres:  Spanjaarsgoed 14 

3901 HC Veenendaal

T 06 – 19 04 77 58
scriba@bethelkerk.nl

Privacy beleid Chr. Geref. Bethelkerk in Veenendaal, 25 mei 2018