Zondag 5 februari: één kerkdienst om 10.00 uur en aansluitend (wandel)gesprek  

Graag uw aandacht voor een éénmalige wijziging van aanvangstijd kerkdienst!
Op zondag 5 februari worden de twee ochtenddiensten samengevoegd tot één ochtenddienst om 10.00 uur. Dit in het kader van het gemeentetraject ‘Zicht op de Toekomst’. De gezamenlijke ochtenddienst heeft als thema ‘Eenheid in verscheidenheid’. Het doel van deze kerkdienst is om met zoveel mogelijk gemeenteleden onze veelkleurigheid en verscheidenheid te vieren en te bespreken.

Na deze dienst is er gelegenheid om in duo’s na te praten over de preek en over de toekomst van de kerk. En elkaar beter te leren kennen op dit onderwerp. Dit kan wandelend of in het kerkgebouw (als wandelen niet past).

Voor de kinderen wordt oppas geboden. We sluiten om half één af met een kop soep.

Nadere informatie volgt op het volgende mededelingenblad, in de scipio app, facebook en in de digitale nieuwsbrief van eind januari.

Voor vragen of opmerkingen, mail naar zichtop@bethelkerk.nl