Unlock, hoe gaat dat?

Graag informeren wij u en jou hoe er wordt toegewerkt naar opening van onze kerk.
Mooi om vanuit hoop gebaseerd op geloof en vertrouwen samen na te denken over de (on)mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten.

Om te beginnen is tot op dit moment het beleid dat is gecommuniceerd in de nieuwsbrief van 15 maart jl. leidend. De basis daarvan zijn de woorden ‘vertrouwen en veiligheid’ met als uitgangspunt dat we met elkaar alles op alles zetten om de verbinding met God (verticaal) door en met elkaar (horizontaal) te behouden. De verwachting is dat het uitgangspunt niet verandert, maar op basis van de mogelijke versoepelingen de concrete uitwerking wel. Als dat het geval is, wordt dat gecommuniceerd namens de kerkenraad.

Het huidige beleid is nauwgezet de richtlijnen en aanvullende maatregelen opvolgen van de overheid, het RIVM en de PKN. Deze richtlijnen zijn de ‘ondergrens’. Houd er rekening mee dat de komende periode mogelijk niet gelijk alle versoepelingen die de overheid aankondigt één-op-één terug te zien zijn in de manier waarop wij kerk zijn. Concreet, per 1 juli zijn waarschijnlijk georganiseerde samenkomsten tot maximaal 100 personen weer toegestaan, maar dat betekent niet één-op-één dat samenkomsten met minder dan 100 personen in de kerk weer worden hervat. Pas op het moment dat het moderamen in afstemming met de kerkenraad daartoe besluit, is (georganiseerd) samenkomen in groepen in de kerk weer mogelijk. Wij begrijpen dat de gedwongen afstand lastig is, maar we vragen u en jou om geduld, rust en vertrouwen. Specifiek vertrouwen in ons die verantwoordelijkheid mogen dragen en moeten nemen in deze uitzonderlijke tijd.

Om onze verantwoordelijkheid te nemen is in de moderamenvergadering van 19 mei besloten dat het moderamen de komende maanden om de twee weken digitaal bijeenkomt. Kortom geen zomerreces. De moderamenvergaderingen vanaf dinsdag 16 juni staan volledig in het teken van het vertalen van de actuele situatie en de richtlijnen vanuit overheid en RIVM naar wat dienend is voor onze gemeenschap. Werk in uitvoering, wordt vervolgd en we houden u en jou op de hoogte.

Ons verzoek aan u en jou is om in lijn met de voorschriften vaker de handen te wassen, maar ook… (vaker) te vouwen, op God te blijven vertrouwen, in zorg om te zien naar elkaar en naast de somber makende berichten over de impact van het coronavirus Zijn Goede Nieuws te blijven verspreiden.

Tot slot, voeg ik graag een persoonlijke noot toe wat betreft het openen van de kerkdeuren. Op dit moment ben ik van mening dat we beter met elkaar in de toekomst kunnen constateren dat de kerkdeuren een maand eerder hadden kunnen worden geopend, dan dat we op basis van zichtbare gevolgen moeten concluderen dat de kerkdeuren te vroeg zijn geopend. Dat laatste is een scenario waar niemand mee is gediend en dat we zeker moeten voorkomen.

Rudolph de Waard
Voorzitter kerkenraad en moderamen