Vespers 2022: Samen stil worden……

Glorie zij U Christus, U leed onze nood
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood
In de nacht der nachten streed U onze strijd
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

De lijdensweg van Christus is moeilijk te vatten. Daarom worden er in de laatste week voor Pasen, de Stille Week, vespers gehouden; om eerbiedig stil te staan bij die onnoemelijk zware weg van onze Heiland. Evenals vorige jaren doen we dat samen met de gemeenteleden van de Poortkerk (GKV) en de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK).

In deze week leggen we de nadruk op de onderlinge verbondenheid in Christus en staan we samen stil bij het lijden en sterven van Christus. We beleven deze verbondenheid door een kanselruil op Palmpasen. We vinden het bijzonder mooi om op deze manier samen de Stille week in te gaan.

Samen voorbereiden

We zijn dankbaar dat we samen met meerdere gemeenten toe kunnen leven naar het Paasfeest. Deze week staan we allemaal stil bij het lijden en sterven van onze Here Jezus. Tijdens de vespers van
2022 volgen we de geschiedenis van Christus’ kruisgang aan de hand van het Marcus-evangelie (bekijk hier de liturgie). We zijn er stil van: Jezus heeft er echt alles voor over gehad om ons te redden! Door dit grote offer zijn we allen in Christus aan elkaar verbonden. We vertrouwen erop dat we Gods nabijheid mogen ervaren als we samen stil staan bij Zijn grote daden.

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel en levend bij Uw heilig woord…

We wensen u een heel goede voorbereiding toe en hopen u te zien bij de vespers.

Locaties en data

Ook als u er niet bij kunt zijn, kunt u de vespers volgen:

  • op maandag en dinsdag 11 en 12 april kunt u meeluisteren/kijken via www.kerkomroep.nl ; zoeken op Veenendaal en kies CGK Bethelkerk of via YouTube.
  • op woensdag en donderdag 13 en 14 april kunt u meeluisteren/kijken via www.kerkdienstgemist.nl ; kies voor Utrecht; Veenendaal; daarna Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
  • Op zaterdag 16 april kunt u meeluisteren/kijken via het YouTube kanaal van de NGK Veenendaal.

Namens de werkgroep Vespers,

Hermien Prins (GKV Oost), Mieke Quist (GKV West), Henriëtte de Jong & Hilda van Braak (CGK), Jolanda Abbring & Nel van Dam (NGK).

Downloads