Veenendaal voor Oekraïne

De Bethelkerk is onderdeel van het kernteam van Platform Veenendaal voor Oekraïne. Samen met het Diaconaal platform Veenendaal, Hervormd Veenendaal, Stichting netwerk ICF Veenendaal, Stichting Hulpdienst In-Zicht, het Ichthus college en stichting Netwerk voor Jou is op 9 maart Platform Veenendaal voor Oekraïne gestart.

Het vrijwilligersplatform Veenendaal voor Oekraïne wil graag ondersteunend bezig zijn en de betrokkenheid vanuit de Veense samenleving bundelen. Ondanks dat nog niet bekend is hoeveel vluchtelingen er precies naar Veenendaal zullen komen willen ze er in ieder geval voor zorgen dat deze mensen gastvrij opgevangen worden, ook op de langere termijn 

Het platform gaat in eerste instantie inventariseren welke hulp en opvang in Veenendaal aanwezig en nodig is. We werken samen met de gemeente Veenendaal. Vanuit de bestaande organisaties en kerken zijn veel vrijwilligers actief en deze krachten willen we graag bundelen!

Je kunt op verschillenden manieren helpen. Kijk op de pagina aanmelden voor de verschillende formulieren.

💙💛 Doneren 💙💛

Met iDeal kun je een online een donatie doen voor het Platform Veenendaal voor Oekraïne via https://veenendaalvooroekraine.nl/doneren/

Je doet je donatie naar het VeenendaalFonds is een onafhankelijk lokaal fonds. Zij beheren de donaties voor veenendaalvooroekraine.nl en zorgen dat deze gedoneerde middelen alleen voor dit doel wordt besteed. Het VeenendaalFonds heeft een ANBI status (RSIN VeenendaalFonds : 856199412), de giften zijn hierdoor aftrekbaar voor uw belastingaangifte.

VeenendaalFonds
Zuivelstraat 20, 3903 AE Veenendaal
veenendaalfonds@outlook.com
IBAN: NL56ABNA0411769596 tnv Stichting VeenendaalFonds