Thermostaat in de kerk gaat op 19°C

Dit bericht is eerder verschenen in onze nieuwsbrief van 6 oktober 2023.

Beste gemeenteleden,

In april 2023 zijn we begonnen met het besparen van het energieverbruik. Dit in verband met de hogere energietarieven. We zouden anders op een energierekening van 45.000 euro uitkomen, waar we andere jaren rond de 12.000 euro uitgaven. Daarom hebben we moeten besluiten de verwarming zoveel mogelijk uit te laten. Ondertussen hebben we met elkaar zo’n 3.300 euro bespaard!

De besparingen betreffen vooral het minder verwarmen. We verwachten de rest van dit jaar nog eens 4.500 euro te kunnen besparen door nog even op onze tanden te bijten. Verder besparen is echt nodig, Het besluit van dit voorjaar om de verwarming zoveel mogelijk uit te laten blijft gelden. Er wordt tijdens de diensten alleen verwarmd als de temperatuur onder de 19° graden komt.

Warmer kleden en kleine bijeenkomsten thuis

Dit betekent concreet dat we, waar nodig en gewenst, ons extra warm zullen moeten kleden. Een extra trui of met jas aan in de kerk kan. Dezelfde maatregel geldt ook voor de doordeweekse activiteiten in de kerk. Met daarbij de oproep om bijeenkomsten van minder dan 10 personen zo veel mogelijk thuis te houden.

Voorbereid het najaar in

De Beheercommissie heeft ondertussen ook de nodige maatregelen getroffen om voorbereid te zijn op het komende najaar en winter. Enkele maatregelen die we hebben getroffen:

Installatie slimme gasmeter

Naast de elektrameter is ook de gasmeter ondertussen slim gemaakt. Hierdoor hebben we beter grip op het energieverbruik en kunnen we sneller bijsturen.

Verwarming via de warmtepomp

De luchtbehandelingskast van de kerkzaal verwarmt al met een warmtepomp, dit is efficiënter en goedkoper dan verwarmen met de cv-ketel. We zullen deze dus zoveel mogelijk inzetten om de kerkzaal met de luchtbehandelingskast te verwarmen. We hebben maatregelen getroffen om de temperatuur in de kerkzaal stabieler te krijgen en daarmee tochtklachten te voorkomen.

Een beter dak voor de langere termijn

Ook heeft de Beheercommissie een meerjarenplan laten maken om het gebouw verder te verduurzamen, klaar voor de toekomst én aardgas vrij. Eén van de grotere acties is het vervangen van het dak. Ons platte dak is dubbel lek: het lekt water (naar binnen) én energie (naar buiten). We willen het dak al een tijdje vervangen en dan gelijk beter isoleren. Echter, de kosten daarvan kunnen we nu niet betalen. Naast een mogelijke subsidie van 50.000 euro zal dat dak ons zo’n 100.000 euro gaan kosten.

De financiële buffers laten het niet toe om deze investering te doen. De Beheercommissie is aan het brainstormen hoe we deze noodzakelijke vervanging wel kunnen doen. We willen jullie graag vragen om mee te denken. Kennen jullie mogelijkheden voor financiering of subsidies die wij niet kennen? Zijn er andere mogelijkheden om dit te betalen?

Wel jammer dat we deze stap nu nog niet kunnen nemen. Want zolang het dak niet geïsoleerd is, hebben we hogere energiekosten en een grotere belasting op het milieu. Komt bij dat het ook nog eens lekt in de hal.

Energieprijzen 2024

Daarnaast zijn we in gesprek met Energie voor Kerken, het energiecollectief waar wij en veel andere kerken bij zijn aangesloten. We zitten bij hen op het vinkentouw om te bewaken dat er voor het volgende jaar een beter tarief gaat zijn. En als zij dat niet kunnen bieden, wij zelf de markt op kunnen voor een beter contract.

Meewerken of vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons kerkgebouw, kunt u contact opnemen met Arno Bos, moderamenlid Beheren, arno.bos@bethelkerk.nl. Ook natuurlijk meer dan welkom als u verder mee wilt werken aan dit of andere onderwerpen die onder de Beheercommissie vallen.

Een vriendelijke groet,
De Beheercommissie