Kerken: zorg voor de schepping!

Steeds meer kerken vragen zich af hoe zij kunnen bijdragen aan goede zorg voor de schepping. Met een regiobijeenkomst wil A Rocha Heuvelrug hen hierin ondersteunen en concrete handvatten geven. Het thema is: Kerken: zorg voor de schepping!

Sprekers zijn dr. ir. Jan van der Stoep, filosoof en internationaal bestuurslid, en drs. Annemarthe Westerbeek, directeur van A Rocha Nederland. In workshops en bij informatietafels kan worden doorgepraat over motieven, vragen en mogelijkheden. Alle geïnteresseerden zijn welkom, maar vooral kerkleden die in hun kerk actief met dit onderwerp aan de slag willen. De avond vindt plaats op donderdag 9 november in de Bethelkerk, Spanjaardsgoed 7 in Veenendaal, en is vrij toegankelijk. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. De werkgroep Groene Kerk van de Bethelkerk is gastheer en medeorganisator. A Rocha is een christelijke beweging voor natuurbescherming, actief in twintig verschillende landen. Voor meer informatie mail heuvelrug@arocha.org .