UITNODIGING; Gemeenteavond ‘vrouw en ambt’ 12 oktober

We willen met elkaar in gesprek gaan over ‘vrouw en ambt’. De kerkenraad heeft namelijk het voornemen om het ambt te gaan openstellen voor vrouwen en wil graag horen wat u/jij daarvan vindt.

De kerkenraad nodigt u en jou daarom van harte uit voor de gemeenteavond in de kerk op woensdagavond 12 oktober om 20:00 uur (aansluitend aan het gebedsmoment van 19:00 – 19:30 uur). In een uitgebreider schrijven, dat mee is gestuurd met kerkblad Ontmoeting en verspreid via Scipio, wordt e.e.a. nader toegelicht en kunt u/jij meer lezen over de bijbels gronden en zienswijze waarop dit verlangen en het voornemen is gebaseerd.

Om verder te lezen/luisteren

Met onderstaande lees- en luistertips kunt u zich verder inhoudelijk verdiepen in het onderwerp. De
inhoud is divers qua standpunten en argumentatielijnen.

Boeken

Blogs

Synoderapport en -besluit

Podcasts