Verbouwing kerkzaal fase 1: verse lucht!

Wij blijven bouwen aan Gods Koninkrijk! Draag jij je steentje bij? Belangrijk is dat ook in de toekomst onze kerkzaal volledig benut kan blijven worden. Als onderdeel van de plannen om de kerkzaal te verbouwen wordt er begin 2021 de luchtbehandeling van ons kerkgebouw vervangen.

Deze verbouwing is noodzakelijk omdat de normeringen voor luchtverversing voor gebouwen worden aangepast. Met onze huidige luchtinstallatie mogen wij dan nog maar maximaal 150 personen toelaten tijdens onze kerkdiensten (i.p.v. de capaciteit van 540).

De eerste verbouw fase ‘luchtbehandeling’ zorgt ervoor dat de luchtbehandelings capaciteit ruim wordt verdubbeld tot 13.500 m3 per uur. De binnenkomende lucht zal op een duurzame manier verwarmd worden met een warmtepomp. Zodat het weer aangenaam vertoeven is in de Bethelkerk zodra er weer diensten kunnen worden gehouden! Voor de installatie van het nieuwe systeem moeten zowel elektrische- als bouwkundige aanpassingen worden gemaakt. Aangezien de installatie op het dak van de Bethelkerk wordt geplaatst zullen er ook aanpassingen aan het bestaande plafond nodig zijn en zal deze gestukadoord en geschilderd worden.

Het wordt dus een hele klus, maar dat is nog niet alles. Tijdens de werkzaamheden zal het orgel luchtdicht moeten worden ingepakt.

Door de kerkenraad is gesteld dat de financiering rondkomt op voorwaarde dat €57.000 van de kosten uit giften/acties vanuit de gemeente komen. Halverwege januari start er dan ook een actie vanuit de beheercommissie. Fase 2 van de verbouwing zal plaatsvinden in 2022. Wil je meer informatie over de verbouwing zoek dan contact met Gert de Gooijer (diaken.wijk5@bethelkerk.nl).

Wil je nu al een bijdrage doen? Dan kan dat door jouw bijdrage over te maken via NL55 RABO 0365 1209 36 o.v.v. Gift luchtbehandeling kerkzaal.