Dringend verzoek: Vier vierde advent mee thuis vanaf de bank!

Voor de ochtenddiensten van 19 december wordt aan alle gemeenteleden dringend verzocht om de dienst thuis online te volgen. Aanleiding zijn de zaterdag 18 december door ons kabinet aangekondigde strengere maatregelen. De ochtenddiensten van 19 december zullen wel toegankelijk zijn voor de bezoekers die dit bericht niet op tijd hebben vernomen.

De ochtenddiensten zijn beide te volgen via YouTube of via Kerkomroep.nl

Helaas kunnen ook de jeugdactiviteiten morgenmiddag (CU) niet doorgaan.

Tijdens de online moderamen vergadering van 21 december zal worden besloten hoe in de komende periode de activiteiten in onze gemeente worden vormgegeven. De besluitvorming zal in lijn zijn met de aanwijzingen van de landelijke CGK.