Leerhuis

Leerhuis Bethelkerk seizoen 2019-2020

Wat houdt het leerhuis in?

Ons doel met het leerhuis is om informatie over te dragen op een prettige en begrijpelijke manier. Het is niet uitsluitend ‘eenrichtingverkeer’. Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, er is gelegenheid om vragen te stellen en het element ontmoeting speelt ook een grote rol.

De bijeenkomsten worden gehouden in een zaal van de Bethelkerk. Om 19.30 uur staat er koffie en thee klaar, om 19.45 uur beginnen we met een ‘opening’ die raakt aan de inhoud van de avond. Van 20.00 tot 21.30 uur gaan we stevig aan het werk, onderbroken door een korte pauze. Na afloop is er fris, wat eetbaars en gelegenheid om door te praten met elkaar.

De kosten worden gedekt door vrijwillige bijdragen naar vermogen (er staat een potje). De kosten voor een heel seizoen bedragen ongeveer 25 euro per persoon, 35 euro voor stellen (gemeenschappelijke map met materiaal). Uiteraard kun je er ook voor kiezen om één module te volgen of één avond te komen kijken. Weet je welkom!

Het is voor de organisatie fijn om te weten dat je komt. Graag zo mogelijk doorgeven via leerhuis@bethelkerk.nl

Onderwerpen en data

De eerste module wordt verzorgd door ds. Leo Buijs en gaat over het boek Rechters (Richteren). Een boek met levendige verhalen. Wie kent niet de helden Gideon en Simson? Maar het gedrag van iemand als Simson past niet bij wat je van een leider van Gods volk verwacht. Het is een boek waarin veel zwarte bladzijden staan. Een boek dat de vraag oproept: Waar is God? En Wie/Hoe is God eigenlijk? Op de donderdagen 10 en 24 oktober en 7 november gaan we daar verder over nadenken.

De tweede module gaat over profetieën in het boek Daniël. Gert van de Weerd behandelt op 21 november de droom van koning Nebukadnezar, waarin hem de toekomst geopenbaard wordt. Op 5 december gaat het over Daniël 9, en dan vooral de profetie van de 70 jaarweken. Op 19 december staan we stil bij Daniël 12, de verzegeling van de profetie over de Eindtijd.

De derde module heeft als titel ‘Christelijke spiritualiteit’. In drie avonden gaan we te rade bij vormen van spiritualiteit uit het verleden en oefenen met een hedendaagse methode met oude wortels, namelijk ‘Lectio Divina’. Harm Jan Holsappel verzorgt deze avonden: 9 en 23 januari en 6 februari.

Tijdens de vierde module bespreken we het boek van Manu Keirse, Zie de mens (pleidooi om anders naar elkaar te kijken). Uitgeverij Lannoo, ISBN 9 789401 417907. Het is een bezinning over de manier waarop we als mensen met elkaar omgaan. Iede Kommeri geeft leiding aan deze bijeenkomsten: 20 februari, 5 en 19 maart.