VKB = Samen de kosten van de kerk dragen

Als je lid bent van een sportclub betaal je contributie. Als je lid bent van de Bethelkerk, betaal je VKB, dat staat voor vaste kerkelijke bijdrage. Want hoe graag we het ook zouden willen, ondanks al het vrijwilligerswerk kunnen we de kerk niet gratis laten draaien.

We voelen bij heel veel Bethelleden een heel warm kloppend hart voor de kerk. Helaas moeten we ook constateren dat we binnen onze gemeente niet gewend zijn om gul te geven aan de kérk. Er wordt wel zeer gul gegeven bij collectes. Laten we dat ook zeker in stand houden; dat we geven aan goede doelen en aan de diaconie; aan onze naasten in nood. Maar er moet dus ook iets gebeuren op het gebied van
vaste, zekere inkomsten, de VKB. Dit blijft in onze kerk echt achter. Het leek de afgelopen jaren misschien ook niet nodig, omdat we konden teren op spaargeld en op een groot legaat (erfenis). Die tijd is voorbij. Het legaat is besteed en het spaargeld is gebruikt. Tijd om vanaf 2023 samen de schouders eronder te zetten en het ‘huishoudboekje’ weer op orde te krijgen.

Met een hartelijke geloofsgroet, de kerkenraad

Lees hier de volledige VKB brief.