Vanaf 1 juli is de kerkdienst weer te bezoeken voor een groep mensen. Tot die tijd… oefenen, oefenen, oefenen!

Zoals bekend mogen we als Bethel vanaf 1 juli tot 100 mensen ontvangen in de dienst. Als moderamen hebben we besloten niet direct te starten met 100 mensen, maar dat langzaam per week uit te bouwen, zodat we alle maatregelen goed kunnen uitvoeren.
Tot 1 juli gaan we oefenen om deze maatregelen op een goede en handige manier uit te voeren.
De kerkzaal is nu volledig ingericht op de digitale diensten, microfoons en versterking voor alle instrumenten. Door de techniek wordt de muziek en zang in een goede verhouding naar de uitzending gestuurd. De maand wordt gebruikt om te zorgen dat je thuis de dienst goed kunt volgen, maar ook in de kerk.

Vanwege zowel de technische als de praktische kant van de nieuwe maatregelen hebben we ervoor gekozen om de maand juni met testbezoekers te werken, de testbezoekers zijn de kerkraadleden, zodat zij mee kunnen denken en werken in het goed vormgeven van de diensten en de gezinnen van vrijwilligers die de afgelopen maanden bijna elke dienst hebben vormgegeven.
We mogen tot 1 juli maximaal 30 bezoekers ontvangen, los van de medewerkers aan de dienst. Komende zondag hebben we maximaal 15 bezoekers en dat bouwen we uit tot maximaal 30 mensen.

Als Bethelkerk volgen we de richtlijnen van de CGK, zij hebben een format van een gebruiksplan opgesteld (zie www.cgk.nl). Als kerk ben je verplicht een gebruiksplan te hebben. Het moderamen is druk bezig dit gebruiksplan in te vullen. Gelukkig worden we ondersteund door verschillende werkgroepen die adviezen geven over de kerkdiensten en het samenkomen in kleine groepen.

Hierbij de link naar het format Gebruiksplan. Daarin is zichtbaar hoeveel er besloten en uitgeschreven moet worden. Als moderamen zullen we jullie z.s.m. laten weten op welke wijze we de diensten openzetten vanaf 1 juli. Met een grote gemeente als de onze betekent het dat de digitale dienst voorlopig de basis blijft en steeds een klein deel van de gemeente de kerkdienst in de zaal kan meebeleven.

Namens het moderamen,
Tineke de Vos