Vacatures

Kom je ons helpen?
Op allerlei plekken in de Bethelkerk hebben we vrouwen en mannen (zusters en broeders) nodig om samen kerk te kunnen zijn. Belangrijkste doel: laten zien dat God er voor ons is en wij dat willen uitstralen naar de mensen in en buiten de kerk.
We zoeken mensen met verschillende talenten. Ben je een doener, een aanpakker, een praktijkmens? Dan hebben we voor jou een taak in een van de wijkteams. Dat kan heel praktisch zijn, maar net zo goed als pastoraal bezoeker. Ben je daarnaast ook een denker en een mens met een pastorale inslag dan hebben we voor jou een plekje als wijkouderling of als coordinator (m/v) van dat wijkteam.
God zoekt jou en heeft al een taak voor je klaarstaan! Ja! ikdoemee@bethelkerk.nl.

Wijkdiaken
De wijkdiaken is op diaconaal vlak verantwoordelijk voor het werk en de gemeenteleden binnen zijn wijk. Hij ziet toe op onderlinge verbondenheid. Hij geeft met zijn diaconale achtergrond ondersteuning aan de leden van het wijkteam. Voorts geeft hij uitvoering aan zijn taak door het afleggen van bezoeken in de wijk en het appelleren aan de diaconale opdracht van ieder gemeentelid. De wijkdiaken treedt op bij financiële nood, voedselnood, kledingnood, problemen op sociaal maatschappelijk terrein. De wijkdiaken coördineert en stimuleert activiteiten om diaconale verantwoordelijkheid in praktijk te brengen. Hij verwijst waar nodig gemeenteleden door naar deskundigen.
Zo zien we als diakenen en als gemeente naar elkaar om. Ja! ikdoemee@bethelkerk.nl.

Jeugddiaken
De bedoeling van de jeugddiaken is dat jongeren bewust worden gemaakt dat zij niet alleen op de wereld; dat er ook mensen zijn die het minder hebben of die hulp nodig hebben. God vraagt van ons: “Heb uw naaste lief als uzelf”. De jeugddiaken helpt ze hierbij door samen met het jeugdteam activiteiten te organiseren en te stimuleren om mee te doen. Ook probeert de jeugddiaken met het jeugdteam de onderlinge band te stimuleren. De jeugddiaken is de verbinding tussen de CU-groepen, de diaconie en de kerkenraad. Daarnaast zijn er verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de kerkorde en het bevestigingsformulier. Ja! ikdoemee@bethelkerk.nl.

Diaken in Veenendaal
Naast de taken en verantwoordelijkheden die in kerkorde worden genoemd is de diaken verantwoordelijk voor het diaconale werk vanuit de Bethelkerk ten behoeve van de plaatselijke samenleving. Hij geeft met zijn diaconale achtergrond ondersteuning aan gemeenteleden die direct namens de Bethelkerk diaconaal werk verrichten ten behoeve van de Veenendaalse samenleving en/of participeren in besturen of raden van toezicht van plaatselijke instellingen.
Hij verwijst waar nodig gemeenteleden naar deskundigen.
De diaken voor het diaconaat in Veenendaal wordt ondersteund door een aantal gemeenteleden met kennis van het diaconaat en de samenleving die samen de Commissie Diaconaat in Veenendaal vormen. Ja! ikdoemee@bethelkerk.nl.