Predikant gezocht

De Bethelkerk zet de deuren wijd open voor een tweede predikant. Een CGK-predikant die met onze gemeente, jong en oud, op weg wil graag. Met respect voor traditie en vol inspiratie voor vernieuwing.

Profielschets

De profielschets is te lezen door verder te lezen op deze pagina of de profielschets is hier te downloaden.

Interesse?

Bel met Johan Huibers (voorzitter beroepingscommissie) 0622908575 of mail naar beroepingscommissie@bethelkerk.nl. Graag uw reactie voor vrijdag 10 februari 2023.

Vacature Predikant, de nieuwe datum voor reageren is 10 februari 2023

Profielschets

1. Algemeen profiel Bethelkerk

De Bethelkerk is een grote CGK-gemeente van bijna 1900 leden. Zij vormt een relatief jonge gemeente met veel gezinnen met kleine en opgroeiende kinderen. Naast een actief en enthousiast betrokken deel, telt ze onder haar leden een substantieel randkerkelijk deel, ook onder de jongeren.

De herkomst van de gemeente is divers en bestaat uit autochtone Veenendalers, met diverse families die al generaties lang lid zijn, naast gemeenteleden, afkomstig uit andere Chr. Geref. Kerken of kerkelijke denominaties. Voor een belangrijk deel hebben de leden bewust gekozen voor het geestelijke klimaat en de structuur van de Bethelkerk.
In het verleden is ervoor gekozen dat de Bethelkerk één gemeente zou blijven. Er is dus één beleid; de kerkenraad is zowel voor de vormgeving als voor de uitvoering ervan verantwoordelijk. Vanwege de grootschaligheid en ook om praktische redenen is de gemeente geografisch opgesplitst in 12 wijken.

2. Positie tweede predikant

Binnen de Bethelkerk zijn er naast de predikant twee kerkelijk werkers actief. Eén met als hoofdtaak het werk in het pastoraat; de tweede draagt als medewerker kerkelijk bureau bij aan het optimaal functioneren van de kerkelijke organisatie. Bij het vaststellen van het profiel van de te beroepen tweede predikant staan drie elementen voorop:

  • De tweede predikant moet passen bij het profiel van de Bethelkerk en open staan voor vernieuwingen;
  • Hij moet in staat en bereid zijn om in goed overleg met de collega-predikant en de kerkelijk werkers tot een zinvolle en evenwichtige taakverdeling te komen, waarbij ieders specifieke gaven elkaar aanvullen en tot hun recht komen;
  • Een predikant die in de omgang weet ‘te bouwen, te boeien en te binden’.

3. Missie en visie

De kerkenraad heeft uitgesproken dat de Bethelkerk een gemeente van Christus wil zijn met de volgende kenmerken:

Huis van God

De kerk mag “huis van God” zijn voor mensen die een veilig heenkomen zoeken in het leven hier op aarde. Voor hen is er de blijde Boodschap, dat God hen niet aan hun lot overlaat. De HERE belooft hun een vrijgeleide en zegt: “Ik ben met u”.

Zijn Woord de basis

Wat een mens nodig heeft, is houvast: vaste grond onder de voeten in een leven dat je op allerlei momenten op je grondvesten doet wankelen. In de Bethelkerk belijden we dat je met het Woord van God als basis sterk in je schoenen staat.

Open en wervend

De Bethelkerk wil het gevoel doorbreken dat de kerk een gesloten cultuur is en wil bij mensen de schroom overwinnen om over de drempel van de kerk te komen. De deur staat daarom als het ware wagenwijd open, zoals verbeeld in het logo, met veel aandacht voor gastvrijheid.

Oog voor elkaar

Mensen hebben niet alleen God, maar ook mensen nodig. De band met God verbindt mensen aan elkaar.

Hart voor de wereld

Als God je ogen opent voor Zijn liefde en genade, krijg je als vanzelf ook hart voor mensen, niet alleen binnen de kerk, maar juist ook daarbuiten.

Ruimte en respect

Het is een Bijbelse opdracht, om elkaar te aanvaarden, zoals Christus ons aanvaardt. Zijn kruisoffer verbindt de leden van de gemeente ook onderling op een unieke manier.

In beweging

Een van de kenmerken van de kerk die leeft is beweging, dynamiek. En dat kan ook verandering betekenen.

Van deze tijd

Het is zowel de roeping als de uitdaging van de kerk om eigentijds te zijn. Niet om modieus te zijn, maar om de boodschap van het Evangelie maximaal recht te doen.

Enkele voorbeelden die naast de ‘gewone’ activiteiten’ specifiek zijn voor de Bethelkerk:

4. Reageren

De Bethelkerk weet en ervaart dat het God is die leidt, soms tegen eigen ideeën, overtuigingen en wensen in. Dat maakt dat zij er bewust voor kiest om haar zoektocht naar een tweede predikant in openheid en vertrouwen te starten. Zonder vastomlijnde profielschets. In de overtuiging dat Gods Geest de aanzet kan en zal geven tot een eerste, oriënterend gesprek bij ieder die zich geraakt weet bij het lezen van de advertentie.

Reageer voor 10 februari!

Bel nu met Johan Huibers (voorzitter beroepingscommissie) 0622908575 of mail naar beroepingscommissie@bethelkerk.nl.