Uitspraak Generale Synode inzake vrouw en ambt

Met verdriet namen we kennis van de beslissing van de Generale Synode om de ambten niet open te stellen voor vrouwen. Wij betreuren ook de stap van de CGK om niet langer deel te nemen aan de Nationale Synode. De Bethelkerk wil zich juist verbinden met allen die Jezus Christus volgen. In de kerkenraadsvergadering van 24 mei zullen we ons beraden op onze reactie.

De CGK-synode werd besproken in de CIP Podcast. Beluister het fragment vanaf minuut 5:10.