Struikelteksten

Op donderdagavond 24 maart gaan we samen met spreker Bernhard Reitsma aan de hand van een gelijkenis en andere teksten aan de slag om meer zicht te krijgen op de eigen context en cultuur van de bijbel. Dat geeft verrassende inzichten ! Ook GroeiGroepen zijn van harte welkom!

Bijbellezen is belangrijk om als christen te groeien in de ‘genade en de kennis van onze Here Jezus Christus’ (2 Petrus 3:18). Maar, de bijbel is geschreven in een hele andere tijd dan de onze. Daarom is het niet altijd eenvoudig om te begrijpen wat de bijbel bedoelt. Bernhard Reitsma zal aan de hand van een gelijkenis en andere teksten met ons aan de slag gaan om een klein beetje meer zicht te krijgen op de eigen context en cultuur van de bijbel.

Bernhard Reitsma is bijzonder hoogleraar aan de VU met als leeropdracht de kerk in de context van de islam. Hij woonde en werkte meerdere jaren in Libanon. Hij schreef o.a. Bijbelstudieboekjes over de gelijkenissen van Jezus.

We nodigen u en jou uit om de avond fysiek bij te wonen. Fijn dat dat weer kan, het draagt ook mooi bij aan de interactie ! Online volgen of de avond later nakijken is ook mogelijk via (de livestream van) het YouTubekanaal van de Bethelkerk. Deze avond wordt gehouden in de Bethelkerk en begint om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee.

Graag aanmelden via leerhuis@bethelkerk.nl, dan kunnen we het benodigde aantal stoelen en de koffie en thee goed inschatten. Meer informatie is verkrijgbaar via Corald Cornelis of Haite van der Schaaf.

Terugkijken