Overleden: Nita Pieters – de Kleuver

‘Dan ga ik op tot Gods altaren’
Psalm 43

Op dinsdag 23 februari is overleden in de leeftijd van 82 jaar onze zuster

Nita Pieters – de Kleuver

De rouwdienst en begrafenis zullen zonder livestream in besloten kring plaatsvinden op maandag 1 maart om 10.00 uur op de Munnikenhof.