Overleden: Ida Werkman – Schuit

Wie op de Here vertrouwen 
zijn als de berg Sion 
die niet wankelt, maar voor altoos blijft.
Rondom Jeruzalem zijn bergen;
zo is de Here rondom zijn volk 
van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 125: 1-2

Op maandag 4 januari is overleden in de leeftijd van 87 jaar onze zuster

Ida Werkman – Schuit

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op dinsdag 12 januari om 10.00 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats in Veenendaal.

Gezien de huidige omstandigheden kan de afscheidsdienst alleen meebeleefd worden via de livestream:
https://start.memoriam.tv/23NV-GH4W

Blijken van meeleven en herinneringen kunnen worden achtergelaten op
www.memori.nl/ida-maria-johanna-werkman-schuit