Het leerhuis over vitaal gemeente-zijn

De christelijke gemeente is steeds meer gaan lijken op een gewone organisatie, die op een zelfstandige manier wordt opgebouwd. Het gemeenteleven en het dagelijkse leven van christenen zijn twee aparte domeinen geworden, waardoor de doorwerking van het Evangelie van Jezus wordt belemmerd. De eerste christenen lieten het gemeenteleven samenvloeien met het leven van elke dag.

Nico Grijzenhout (IZB) beschrijft in zijn boek Vitaal gemeente-zijn (2021) wat in het licht van het Nieuwe Testament zou kunnen en moeten veranderen. Hij doet dit vanuit zijn vakgebied, de praktische theologie. Op deze avond behandelt hij de grote lijnen en gaat hij in op mogelijke vragen. Zijn boek is uitgegeven bij Kok Boekencentrum (ISBN 9789043536073).

De avond wordt gehouden op 24 februari in de Bethelkerk en begint om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Online volgen is ook mogelijk via de livestream van het YouTubekanaal van de kerk. Graag aanmelden via leerhuis@bethelkerk.nl Nadere informatie is verkrijgbaar via Corald Cornelis of Haite van der Schaaf. Na aanmelding ontvangt u/jij de inloggegevens. Hartelijk welkom!

Terugkijken