Geloof in generaties: Gezin nu

Op 26 januari is er weer een leerhuisavond, een belangrijke avond voor ouders, jeugdwerkers en iedereen die hart heeft voor de ‘generatie nu’. Pedagoog dr. Hans Bakker schetst aan de hand van huidige ontwikkelingen (maatschappelijk, technologisch en interpersoonlijk) de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jong-volwassenen. Focus daarbij is de geloofsontwikkeling en – opvoeding met de vraag hoe je het geloofsgesprek met je kinderen aangaat en gaande houdt. De opzet van de avond is dialogisch: we werken met infoblokjes en na elk blokje is er een samenspraak over vragen of stellingen.

Hartelijk welkom! Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur. Start om 20 uur.