Geef elkaar de ruimte!

Na de persconferentie van vorige week, waar is aangegeven dat vanaf 25 september de 1,5 meter maatregel mag worden losgelaten, hebben we vanuit het CGK-dienstenbureau een advies ontvangen.

Graag delen we in dit nieuwsbericht welke maatregelen we in de kerk kunnen loslaten en waar we nog rekening mee willen houden.

  • We gaan weer de hele kerkzaal in gebruik nemen, het is niet meer verplicht afstand van een ander huishouden te houden. Het kan zijn dat u of jij het wel prettig vindt om op afstand van andere huishoudens te zitten. De vakken achter de ouderlingen en diakenen zullen daarom op 1,5 meter afstand blijven staan. Laat deze dan ook vrij voor de mensen die dat prettig vinden.
  • Er hoeft niet meer aangemeld te worden voor een kerkdienst, u/ jij bent van harte welkom!
  • Elke week zal er in de ochtenddiensten oppas en kinderdienst aanwezig zijn.
  • Bij binnenkomst graag de handen even desinfecteren.

De Basisregels blijven

Zoals in de persconferentie is aangegeven; het blijft verstandig elkaar de ruimte te geven, handen te wassen, geen handen te schudden, te hoesten en te niezen in de elle boog, thuis te blijven en te testen bij klachten en regelmatig te zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes.

We zijn dankbaar dat het nieuwe ventilatiesysteem ervoor zorgt dat we tijdens alle diensten ruim binnen de normen blijven van voldoende frisse lucht.

Wat te doen bij een besmetting

Het kan zo zijn dat iemand achteraf gezien positief bleek te zijn met het coronavirus en in de kerk is geweest. Indien u/jij besmet blijkt te zijn kort nadat u in de kerk bent geweest vragen we u/jou z.s.m. de kerk hierover te informeren via het telefoonnummer van de kerk 0318-512968. Via Scipio en een extra nieuwsbrief zullen we jullie informeren over welke dienst het betrof en in welk vak deze persoon zat, zodat u hiervan op de hoogte wordt gebracht en eventuele maatregelen kunt treffen.

We zijn ons bewust dat velen van ons het zondagse ritje naar de kerk misschien wat ontwend zijn, na een lange periode van af en toe of misschien wel helemaal niet in het kerkgebouw te zijn geweest. Laten we ervan genieten om zondags elkaar weer te mogen ontmoeten en als broers en zussen onze God te mogen eren!

We bidden om Gods Zegen voor u allen, waarbij het voor kwetsbare mensen ook heel spannend kan zijn dat er maatregelen los worden gelaten. Laten we respect hebben voor elkaar en elkaar hierin de ruimte geven.

Namens het Moderamen,

Herman Groothedde en Tineke de Vos