Coronanieuws: Update 2 december

Helaas zijn de huidige omstandigheden rond corona nog steeds zorgwekkend. We bevinden ons met de gehele samenleving weer in een lockdown achtige situatie.  Als moderamen en kerkenraad van de Bethelkerk zoeken we naar mogelijkheden om op veilige manieren kerk te zijn.

Helaas zijn we toch genoodzaakt om een aantal activiteiten in de kerk de komende weken te laten vervallen. Dit betekent dat de middagdiensten van 17.00 uur in elk geval tot de volgende persconferentie niet door zullen gaan.

Ook andere bijeenkomsten die na 17.00 uur gepland staan zullen hierdoor niet door kunnen gaan. Voor de leerhuisavonden wordt nog gekeken naar online mogelijkheden. Hierover zal dan nog worden gecommuniceerd.

Belangrijk om hier te melden is dat ook de geplande Zicht op de toekomst & VeDoSa bijeenkomsten van 8 en 11 december zullen worden uitgesteld. Doel van deze gemeentebijeenkomsten is vooral om met elkaar in gesprek te zijn over wat ons bezighoudt in het kader van kerk-zijn en kerk-doen. We hebben er voor gekozen om dit niet online te doen. Nieuwe data volgen zo spoedig mogelijk.

Laten we ondanks deze beperkingen toch proberen om op veilige en creatieve manieren de onderlinge contacten te stimuleren. Dit zou eventueel in kleine delen van de groeigroepen thuis kunnen of wellicht is het een idee om samen een wandeling te maken.

Jeugdwerk

Het advies vanuit de gezamenlijke kerken is om het jeugdwerk op creatieve wijze toch zoveel mogelijk door te laten gaan. Als kerkenraad van de Bethelkerk sluiten we ons hierbij van harte aan.

Concreet betekent dit dat de geplande CU viering van zondag 12 december vervroegd zal worden van 17.00 uur naar 15.00 uur. Deze zal dit keer in de kerk worden gehouden i.p.v. in de Kubus. Daarna zullen er tot 17.00 uur mogelijk nog activiteiten per leeftijdsgroep zijn.

Er wordt ook nog nagedacht over een gezamenlijke activiteit voor de CU mentorgroepen op zondag 19  december. Meer informatie hierover volgt nog via de gangbare kanalen. Tijdens de ochtenddiensten zullen oppas en kinderdienst gewoon doorgaan.

De vrijdagavondclubs voor de kinderen van de basisschool zullen in de maand december niet doorgaan.

Ten slotte

We leven in een complexe tijd. Maar het is ook Advent! We mogen leven in de verwachting dat onze God ons in Zijn hand bewaart. Onze agenda is niet altijd gelijk aan Zijn agenda, maar we mogen vertrouwen op Zijn leiding in ons leven en in onze kerk. Zodra de omstandigheden daar aanleiding toe geven zullen we u en jou informeren over de volgende te nemen stappen.