Coronanieuws: pasje terug

De nieuwsbrief van het CGK opende op 16 november 2021 met bovenstaand kopje”. Nee, gelukkig wordt er in de kerk geen pas gevraagd. Maar het is, gezien de toename in het aantal besmettingen, wel zaak om met elkaar een pasje terug te doen in de activiteiten.

Anderhalve meter

De anderhalvemeter-maatregel is teruggekeerd in het rijtje van de basismaatregelen. Daarnaast gelden de hygiënemaatregelen als het ontsmetten van de handen bij binnenkomen nog steeds. Als we die met elkaar hanteren, beschermen we elkaar het beste.

Hieronder nog een keer de basismaatregelen op een rij:
Was vaak en goed uw handen.
Schud geen handen. Houd 1,5 meter afstand.
Bij klachten: blijf thuis en laat u direct testen.
Zorg voor voldoende frisse lucht.

Eredienst

Er geldt geen beperking voor het aantal mensen in de kerk. In de kerkzaal mogen zoveel kerkgangers als op anderhalve meter van elkaar mogelijk is.

Om zoveel mogelijk mensen in de dienst te kunnen ontvangen vragen we u en jou te starten in het midden van een rij en de volgende daaraan aan te sluiten, met daartussen 2 lege stoelen. Zo hoeft er niet voor elkaar langs gelopen te worden en gebruiken we de ruimte optimaal.

Om bij een eventuele besmetting de mensen die in dezelfde dienst zaten te kunnen informeren dient u/jij zich te registreren. Het registreren is mogelijk via  de Scipio-app. Dit kan vanaf 1 uur voor de kerkdienst tot een kwartier na de dienst. Bij binnenkomst wordt u/jij er op geattendeerd om u/je te registreren.

Onder in de balk staat het icoontje en als hij open staat, ook zichtbaar op de startpagina.

Heeft u geen Scipio-app dan kunt u/kun jij bij het betreden van het kerkgebouw op een registratielijst uw/je naam en e-mailadres vermelden.

Van harte welkom!

Mondkapjes

Voor kerken is het advies de Mondkapjes-regel ook na te komen vanuit de zorg voor elkaar en dus bij de kerk een mondkapje te dragen als u/jij er binnenkomt en als u/jij eruit gaat. Ook als kerkgangers zich in het kerkgebouw verplaatsen.

Niet te lange tijd te dicht bij elkaar

Voorkom dat u/jij als gemeenteleden te lange tijd te dicht bij elkaar staat. Probeer door het eerst benutten van de stoelen vanuit het midden van de rij het aantal verplaatsingen in de kerkzaal terug te brengen. Verder is het – hoe jammer ook – de komende tijd niet mogelijk gezamenlijk koffie te drinken in de kerk. In de praktijk is het daarbij erg moeilijk om de anderhalve meter te handhaven.

Vergaderingen

Ook vergaderingen van kerkenraad en commissies moeten weer op anderhalve meter afstand plaatsvinden. Gezien het dringende advies om thuis te werken is het te overwegen om dit soort overleggen online te doen, als dat past bij de gespreksonderwerpen.

Groeigroepen

In de overleg met de koster kunnen jullie de komende tijd zaalruimte in het kerkgebouw hiervoor reserveren.

Jeugd- en jongerenwerk

Jeugd- en jongerenwerk wordt door de huidige maatregelen niet getroffen. Daarin gelden voor kerken de richtlijnen van het onderwijs. Wel is de besmettingsgraad juist ook onder deze groep groot. Daarom de oproep aan de jongeren om thuis te blijven bij klachten.

Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) komt later met een advies. Mochten we aanleiding zien om daarmee bovenstaand advies aan te scherpen, dan melden we dat zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Namens de Beheercommissie,
Stef Verwelius