Corona richtlijnen voor de Bethelkerk

Als Bethelkerk volgen we de maatregelen zoals verwoord in het coronaprotocol van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Het protocol dat beschikbaar is gesteld door de CGK is te vinden op https://cgk.nl/project/coronaprotocol/.

Het protocol van de CGK vormt ook de basis voor het gebruiksplan van de Bethelkerk dat is te vinden op https://www.bethelkerk.nl/gebruiksplan. In de week van maandag 5 oktober 2020 wordt dit plan aangepast naar de actuele afspraken. Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen en de vergadering van vanmiddag deelt de kerkenraad graag het volgende.

Erediensten

De eredienst wordt ongewijzigd voortgezet. Wij vragen u en jou om extra aandacht voor het zorgvuldig opvolgen van de basisregels en adviezen van de overheid. Waar dat nodig en mogelijk is wordt strikter opvolgen van eerder gemaakte afspraken gevraagd. Als gevolg hiervan:

  • is het kouder in de kerkzaal dan voorheen. Dat komt door de combinatie van meer ventileren en het afnemen van de buitentemperatuur. Houd gerust de jas aan en/of de sjaal om;
  • evalueren we zorgvuldig de adviezen van de overheid met betrekking tot het dragen van mondkapjes. Als dat nodig is worden dergelijke extra maatregelen overgenomen;
  • blijft samenzang uit en wordt uitsluitend gezongen door de voorzangers.

Over het wel of niet dragen van mondkapjes is door de CGK nog geen beslissing of advies gecommuniceerd. Dat betekent op dit moment geen (dringend) advies van onze kant over het wel of niet dragen van mondkapjes. Maak daarin een eigen afweging die prettig voelt.

Vergaderingen

Vergaderingen van commissies, moderamen en kerkenraad vinden vanaf nu digitaal plaats tenzij fysiek samenkomen strikt noodzakelijk is.

Samenkomsten

Samenkomsten van bijvoorbeeld GroeiGroepen of huiskringen kunnen doorgaan. Het gaat uitsluitend om samenkomsten waarbij het samen belijden van het christelijke geloof door bijbelstudie, geloofsgesprek en/of gebed centraal staan. Dus niet, koffie-avonden, gezamenlijk eten of andere activiteiten.
Thuis samenkomen met als doel het belijden van het christelijke geloof kan. Wel onder de strikte voorwaarde dat er niet meer dan 3 personen uit een ander huishouden aanwezig zijn. Kom je samen met als doel het belijden van het christelijke geloof en is je groep groter dan 3 personen uit een ander huishouden, dan kan en mag nog steeds worden uitgeweken naar een zaal in de kerk. Neem hiervoor contact op met de koster via koster@bethelkerk.nl en reserveer. Vanzelfsprekend staan de basisregels niet ter discussie. Dat betekent minimaal 1,5 meter afstand houden, opvolgen van de hygiëne maatregelen (handen wassen, desinfecteren etc.) en voldoende ventileren.
Werkt het voor uw of jouw groep ook goed om elkaar digitaal te ontmoeten of samen te komen in kleinere groepen? Doe dat, van harte aanbevolen!

(CU) Jeugdwerk

Dit kan onveranderd doorgaan. Aandachtspunt voor CU@Home is dat als de groep bestaat uit meer dan 3 jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar, niet thuis mag worden samengekomen. Reserveer in dat geval een ruimte in de kerk. Neem voor het reserveren contact op met de koster via koster@bethelkerk.nl en reserveer.