Bethelkerk helpt Oekraïne

Collecte zondag 13 maart

De oorlog in Oekraïne grijpt ons allemaal aan! Mensen die de ene dag nog veilig in hun huis zitten en de andere dag als gevolg van oorlogsgeweld en dreiging moeten vluchten met het hoognodige, onzeker over hun toekomst. Het is vreselijk wat er zo dichtbij gebeurt en veel organisaties starten noodacties om de slachtoffers van deze oorlog te kunnen helpen. 

Ook de organisatie GAIN is gestart met een noodactie en in nauw overleg met betrokken gemeenteleden geven we als Bethelkerk graag gehoor aan deze oproep. 

De organisatie GAIN is al jaren (samen met partnerorganisaties) werkzaam in Oekraïne en haar buurlanden Roemenië, Hongarije, Polen en Moldavië. De lijnen zijn hierdoor kort en het is mogelijk om snel hulp te kunnen bieden. 

Vooral de buurlanden doen een beroep op GAIN omdat de vluchtelingen letterlijk op de stoep staan. Er is behoefte aan eten, dekens en andere hulpgoederen. In Moldavië zijn vele duizenden vluchtelingen aangekomen! Het is geweldig om te kunnen melden dat er al een eerste transport vertrokken is richting Moldavië met voedsel, dekens en andere hulpgoederen. Een tweede transport staat gepland voor komende week naar Roemenië. 

Hoe kunt u helpen?

Op zondag 13 maart is er in de Bethelkerk een speciale noodhulpcollecte die bestemd is voor GAIN om de mensen in Oekraïne en haar buurlanden te kunnen helpen. Wilt u nu al geven, dan is dat natuurlijk ook al mogelijk. Stort uw bijdragen dan op IBAN: NL29ABNA0451636015 tbv GAiN te Driebergen met vermelding van de code 58166 – SOS Ukraine. 

Namens de commissie Werelddiaconaat bedankt!