Bert Loonstra over Het Mysterie van Verlossing

Dr. Bert Loonstra geeft een theologische doordenking van het kernbegrip ‘verlossing’ aan de hand van een aantal vragen:

  • Hoe kan het offer van Jezus Christus ons verlossen?
  • Waar zijn we van verlost? – we zondigen nog steeds…
  • Deze wereld, het lijden – wat is onze verantwoordelijkheid?

Hartelijk welkom op deze leerhuisavond van 23 februari 2023 in de serie tijdens de veertigdagentijd.

Het derde blok van leerhuisavonden valt in de lijdenstijd. Het thema van deze drie avonden is verlossing. Omdat dit zo’n kernbegrip van het christelijk geloof is, voelt het misschien als iets bekends. Maar als je er echt over gaat nadenken, kun je algauw niet anders dan je verwonderen over het mysterie van verlossing. Op de eerste avond spreekt dr. Bert Loonstra over dit onderwerp. Bijbelse lijnen en theologische doordenking staan centraal. Hoe kan het offer van Jezus Christus ons verlossen?  Waar zijn we eigenlijk van verlost – we zondigen nog steeds en er is nog altijd zoveel leed in de wereld…? Hoeven we daar dan zelf geen verantwoordelijkheid meer voor te nemen? 

Van harte welkom, 19.45 inloop, 20.00 start. Voor degenen die thuis deze avond meebeleven: https://youtube.com/live/YkPQ8PQ-whU

Komende avonden: 9 maart met Els van Dijk over Verlost leven en 23 maart met beeldend
kunstenaar Hannelieke van de Beek over Verlossing verbeeld.