6 november – Michazondag

Deze zondag steken we in bij het gevoel van machteloosheid en schuld van velen.

  1. Voel jij je weleens machteloos over het leed van deze wereld?
  2. Voel jij je weleens schuldig over de huidige klimaatcrisis?
  3. Heb je weleens het gevoel dat wat je ook doet nooit genoeg is?
  4. Het gevoel van collectieve schuld neemt steeds meer toe, en daarmee ook het besef dat je het eigenlijk nooit goed kan doen. Wat kunnen we hiermee?
  5. Wat is jouw houding ten opzichte van ongerechtigheid, klimaat en overconsumptie?
  6. Vanuit welke drijfveer probeer jij bij te dragen?

Lees Romeinen 3: 21-26

Gesprekspapier