26 september – 2 Timotheüs 3: 14 – 4: 5

Dit gesprekspapier hoort bij de dienst van 26 september. Wij kennen God uit zijn Woord. Hij heeft zich
bekend gemaakt. Maar er is een behoorlijke afstand in tijd tussen de Bijbel en ons. Ook een afstand in
cultuur en beleving. Afstand in de manier van denken. Dat betekent dat ‘letterlijk’ hetzelfde zeggen als wat
er in de Bijbel staat iets anders kan zeggen dan wat er bedoeld is. Het ‘verstaan’ van de Bijbel vergt
‘vertaling’, niet alleen vanuit de grondtaal naar het Nederlands, maar vanuit die ‘andere wereld’ naar onze
situatie. Er is ‘exegese’ = uitleg. Er is ook ‘hermeneutiek’ = regels voor die uitleg; het proces van verstaan
van de Bijbelwoorden.

Gesprekspapier