19 september – 2 Petrus 1: 12-21

We zijn weer gestart met middagdiensten om 17.00 uur. Deze diensten zijn net wat anders dan in de periode voor Corona. De gedachte is om het ‘leer-aspect’ te versterken en de gelegenheid te bieden om de dienst al dan niet met een groep verder ‘te verwerken’. Een soort hybride-vorm waarin het leren in de kerk ook thuis en in (Groei)groepen kan worden meegemaakt. We proberen ook te komen tot meer interactie. Vragen mogen gestuurd worden naar: ds.leo.buijs@bethelkerk.nl.

Gesprekspapier