God redt … op zijn manier

De geschiedenis van de zondvloed is een prachtig verhaal. Als het enkel een verhaal zou zijn. Als we beseffen dat het geschiedenis is, dan bekruipen ons veel vragen.

Je hebt vragen omdat deze geschiedenis botst met onze wetenschap. Het is onmogelijk om alle diersoorten van de wereld in een schip te krijgen met voldoende voedsel. Natuurlijk beseffen we tegelijk dat God alles kan en dat onder zijn zorg ook in de toekomst ‘wolf en lam samen zullen weiden, een leeuw en een rund beiden stro zullen eten’ (Jesaja 65: 25). De vraag bij deze laatste tekst is dan natuurlijk ook in hoeverre dit letterlijk te nemen is of dat het een beeld is van de paradijselijke toestand die komt.

Gesprekspapier