10 oktober – Waar komt die ellende vandaan?

Ooit maakte Picasso een schilderij waarin hij de gruwelen van de Spaanse burgeroorlog scherp liet uitkomen. Het is een afschuwelijk schilderij…. Een Duitse officier zag het en vroeg met weerzin in zijn stem: ‘Haben Sie das gemacht?’ (Hebt u dat gemaakt?). Picasso moet daarop verontwaardigd de Duitse officier hebben aangekeken…. ‘Nein, das haben Sie gemacht!’ (Nee, dat hebt u gemaakt!).

Wij mensen hebben vaak de neiging om weg te kijken bij wat wij veroorzaakt hebben. Heel gemakkelijk schuiven we schuld in de schoenen van een ander. Heel vaak moet God het ontgelden. Als God het nu eens anders aan zou pakken…. Trouwens…. met al die ellende in de wereld…., hoe kan er dan een liefdevolle God zijn? Als God bestaat moet Hij zich eerst maar eens bewijzen….

Gesprekspapier